Организација

 

Управа

Бојан Бован

директор ЈП Спортски центар “Нови Београд”

Надзорни одбор

Чланови Надзорног одбора ЈП Спортски центар “Нови Београд”, које именује Скупштина општине Нови Београд:

Ђорђе Пејчић, председник
Бисера Пејчић, члан
Филип Цимбаљевић, члан